S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Územní studie Střela aneb participace veřejnosti na regionálním projektu

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

Zapojování veřejnosti do menších projektů dětských hřišť, návsí a náměstí se u nás už pomalu zaběhlo a stalo se vcelku běžným. Participace při zpracovávání územně plánovacích podkladů v regionálním měřítku obvyklá rozhodně není, pro leckoho může být dokonce nepředstavitelná. Pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje přesto zvolili při zadávání územní studie ekonomicky problematického území tento postup. Od zapojení obyvatel si slibovali impuls k oživení regionu zevnitř. Vlastní práce na studii přinesla řadu zajímavých zkušenosti a dala vzniknout velice schopné organizační skupině. Plánovali jsme s občany, členy samospráv i odborníky z celé republiky. Zda se ale podaří region skutečně oživit, musí ukázat teprve čas.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten