S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

"Máme plán" aneb zapojení občanů do územního plánování

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

Text přináší základní možnosti zapojení veřejnosti do plánování v různých měřítcích.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten