S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Projekty pro municipality

doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.

Atelier Kohout Tichý využívá pro výuku reálné situace v praxi. Článek představuje různé typy a formy spolupráce ateliéru s municipalitami, které jsou do navrhování zapojeni. Studenti si tak mohou vyzkoušet některé reálné situace při projektování, obce na oplátku získávají nesvázaný pohled na řešení konkrétních projektů či rozvoje obcí obecně. Projekty pak slouží k diskuzi s občany o rozvoji obce nebo při zadávání konkrétních projektů v praxi. Článek popisuje formy spolupráce s obcemi Říčany, Štětí, Nepomuk, Benešov, Karlovy Vary, Mladá Boleslav a Městskými částmi Praha 4, 10, 12 a 14.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten