Publikace

Navrhování dle principu bezpečného prostředí

doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.

Ateliér Michala Kohouta a Davida Tichého s asistenty Filipem Tittlem a Šárkou Doležalovou z Ústavu nauky o budovách Fakulty architektury ČVUT se dlouhodobě zabývá čitelností a celkovou kvalitou vystavěného a obytného prostředí ve vazbě na v něm probíhající sociální interakce, což primárně ovlivňuje míru kontroly tohoto prostředí a tím i jeho bezpečnost. Studenti tak v ateliéru mají možnost se naučit navrhovat obytné prostředí, a to ve všech jeho meřítkách, aby se v něm lidé cítili dobře. A to je i jedna z podmínek existence bezpečného prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten