Publikace

Témata urbanistické koncepce menších měst

doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.

Příspěvek se soustředí na vybraná témata sociální udržitelnosti měst. Představuje teoretický rámec vztahu prostorových a společenských parametrů vystavěného prostředí a dále rozvádí principy v jednotlivých měřítkových vrstvách obytného prostředí od lokality až po jednotlivé domy. Obecné principy jsou doplněny ukázkami konkrétních projektů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten