S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Témata urbanistické koncepce menších měst

doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.

Příspěvek se soustředí na vybraná témata sociální udržitelnosti měst. Představuje teoretický rámec vztahu prostorových a společenských parametrů vystavěného prostředí a dále rozvádí principy v jednotlivých měřítkových vrstvách obytného prostředí od lokality až po jednotlivé domy. Obecné principy jsou doplněny ukázkami konkrétních projektů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten