S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Seniorský cohousing – důstojné a nezávislé bydlení

doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.

Článek se věnuje novým formám seniorského bydlení, které přinášejí vysokou kvalitu obytného prostředí a významně ovlivňují sociální udržitelnost takového bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten