S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Nízkopodlažní bydlení individuálního charakteru

doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.

Článek popisuje hlavní rysy nízkopodlažního bydlení a ukazuje historickou zkušenost s vývojem bydlení v České republice, která vedla k rozlišování mezi rodinným a bytovým domem. Analyzuje individuální potřeby spojené s individuálním životním pojetím a podle nich popisuje různé formy individuálního bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten