S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Individuální bydlení - typologie a skladba

doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D., Ing. arch. Filip Tittl

Vlastní vstup, zahrada v kontaktu s terénem a bezpečné prostředí blízko přírody jsou jedny z nejintenzivněji vnímaných prostorových znaků individuálního bydlení. Tyto znaky lze naplnit širokou škálou soudobých udržitelných stavebních forem, v prostředích města, předměstí i venkova. Článek popisuje jejich prostorové vlastnosti a způsoby skladby. Vysvětluje také způsoby zapojení jednotek (domú) individuálního bydlení do zástavby a jejich třídění, odvozené od míry artikulace průčelí stavebními otvory.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten