S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Domov základní lidskou potřebou, jež se proměňuje také s věkem. Článek hledá odpověd na otázku, jaké jsou specifické a podstatné potřeby bydlení pro seniory z hlediska prostorového uspořádání a celkového architektonického návrhu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten