Publikace

Domov základní lidskou potřebou, jež se proměňuje také s věkem. Článek hledá odpověd na otázku, jaké jsou specifické a podstatné potřeby bydlení pro seniory z hlediska prostorového uspořádání a celkového architektonického návrhu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten