S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Kvalitu bydlení omezují předpisy z 19. století

doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.

Nově vznikajícím rezidenčním projektům, zejména těm na periferiích měst, se vytýká jejich nekoncepčnost. Článek pojednává o legislativních omezeních a dalších překážkách kvalitní bytové výstavby v současnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten