S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Architekti mohou přispět k udržitelnému rozvoji mimo jiné v podobě znovuvyužití odpadních materiálů ke stavebním účelům a přidat tak věcem a objektům další život, nebo jim život prodloužit. V otázce plastů, plastových obalů zastoupených v tomto případě PET lahví, lze zvolit strategii znovuvyužití společně s recyklací. Strategie se liší v závislosti na zeměpisné poloze a dostupnosti technologií a někdy mohou nabývat i hybridní polohy, kde se mísí různé kvality recyklátu. Výzkumný tým PET-MAT šel cestou designu nového typu lahve z recyklátu, který by prodloužil životní cyklus materiálu PET a ideálně ustálil jeho objem v oběhu. Pomocí cihly speciálního tvaru by odpadla otázka spojovacího materiálu a konstrukce by zůstaly rozebíratelné a recyklovatelné, kde by v našem případě PET měl nepočítaně životů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten