S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Město letí aneb architektura pro děti

Ing. arch. MgA. Zuzana Zbořilová

V rámci projektu realizujeme architektonické dílny a procházky pro děti. Chceme vytvořit podklady pro metodiku k výuce na základních školách a pro další volnočasové aktivity s dětmi. Na základě této metodiky se děti naučí vnímat architekturu a veřejný prostor jako důležitou součást kultury, pochopí souvislosti vývoje města, ve kterém žijí. Skrze přímou práci s dětmi formou dílen a procházek, má projekt pomoci vytvořit vztah k místu, které děti denně využívají, prochází jím na cestě do školy a domů nebo zde tráví volný čas. Chceme v dětech podnítit kritické myšlení a tím ovlivnit stav společně sdíleného prostředí v blízké budoucnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten