Lidé

Ing. arch. MgA. Zuzana Zbořilová

téma: Vnímání architektury dětmi a možnosti implementace do vzdělávání

školitelka: prof. Ing. arch. Irena Šestáková

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout