Publikace

Uměle chlazené ledové plochy

Příspěvek je zaměřen na stavby pro uměle chlazené ledové plochy, podává jednoduchý přehled, kterým sportům jsou tyto stavby určeny, představuje a zdůvodňuje základní dělení podle kapacity hlediště. Dále je věnována pozornost technologickým a provozním aspektům, způsobu tvorby ledu, péči o vnitřní prostředí haly a důsledky špatného mikroklima zimního stadionu. Poslední část obsahuje krátký vhled do počátků vývoje předmětných staveb.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten