S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Uměle chlazené ledové plochy

Příspěvek je zaměřen na stavby pro uměle chlazené ledové plochy, podává jednoduchý přehled, kterým sportům jsou tyto stavby určeny, představuje a zdůvodňuje základní dělení podle kapacity hlediště. Dále je věnována pozornost technologickým a provozním aspektům, způsobu tvorby ledu, péči o vnitřní prostředí haly a důsledky špatného mikroklima zimního stadionu. Poslední část obsahuje krátký vhled do počátků vývoje předmětných staveb.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten