Publikace

Cohousing-možnosti využití historických budov pro komunitní bydlení

Ing. arch. Jana Kubcová, Ph.D.

Cohousing je komunitní bydlení, kde má každá domácnost samostatnou plnohodnotně vybavenou bytovou jednotku a s ostatními rezidenty bytového souboru sdílí různou škálu a druh společných prostor. Jde o svépomocně organizované komunity zaměřené na kvalitní sousedské bydlení, kde její členové svépomocně spravují bytový soubor a jeho pozemky. Ze zahraničních příkladů je zřejmé, že cohousing může fungovat v adaptovaných historických budovách nebo i jako nová výstavba v prostředí vnitřních městských periferií. Příspěvek představuje tři příklady implementace cohousingu v Dánsku. Komunita Bauneholm přestavěla historickou budovu zemědělské usedlosti ve venkovském prostředí. Komunita Glasvaerket využila historické budovy skláren v Odense, jako součást velké přestavby celého areálu původních skláren na obytnou čtvrť doplněnou o školy a veřejné úřady. Komunita Jernstoberiet adaptovala objekt historické slévárny a vytvořila zde zajímavý koncept tzv. obytné haly, který byl později úspěšně zopakován v dalších cohousingových souborech v Dánsku. Implementace cohousingu je předmětem studentského výzkumného projektu s názvem Komunitní bydlení - typové modely pro Českou republiku. Podmínky pro implementaci cohousingu do českého prostředí jsou velmi složité a koncept tohot obyxdlení je určen jen pro omezenou skupiny obyvatel, přesto jsou zde skupiny obyvatel, pro které může být tento koncept bydlení velmi zajímavý - rodiny s dětmi a senioři.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten