Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

AGORA v Přešticích

Anna Schickerová

Anotace

Agora je univerzální veřejný prostor, který je většinou zastřešený. V případě této stavby jsem se rozhodla zastřešení vytvořit organickou cestou- stromy. Zároveň funkcí agory je dělit prostor na různé části. Zvolila jsem čtyři základní rozdělení. V části, která se nachází nejblíže kostelu je umístěn prostor pro kulturu v podobě galerie. Na ní volně navazuje část, která zastává gastronomii a nachází se zde restaurace, kavárna a tematické řeznictví. Další část má pro každého jinou funkci, jelikož se jedná o prostor v němž se dají provádět různé aktivity. Například zábavní zóna jež obsahuje pingpongové, billiardové stoly a místo k sezení a prostor na další volnočasové aktivity. Všechny tyto části se přirozeně prolínají v poslední části, která je věřejný prostor. Kde můžou být trhy, divadlo...

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek