S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Diferenciace aneb proměnné, funkce a parametry

Ing. arch. Jaroslav Hulín

Druhý článek o programování v architektuře se věnuje parametrickému navrhování. Ukazuje výhody i nevýhody, které přináší projektování založené na vazbách mezi jednotlivými prvky. Studie fasády stadionu z dílny ArupSport názorně ilustruje parametrický návrh v praxi. Příklad skriptu v programu Rhinoceros ukazuje krok za krokem, jak vymodelovat povrch složený z podobných, ale nestejně velkých prvků, jejichž velikost je odvozena z úhlu, který svírají se slunečním paprskem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten