Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Publikace

Automatizace aneb rutiny, cykly, podmínky, algoritmy

Ing. arch. Jaroslav Hulín

První ze série článků o programování v architektuře se věnuje tomu, jak za pomoci jednoduchých programů (skriptů) automatizovat rutinní práci při architektonickém navrhování. Na příkladu návrhu fasády Tančícího domu je dokumentován přínos programování pro nestandardní architekturu a inspirativní praktické cvičení vysvětluje krok za krokem strukturu jednoduchého skriptu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten