S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Automatizace aneb rutiny, cykly, podmínky, algoritmy

Ing. arch. Jaroslav Hulín

První ze série článků o programování v architektuře se věnuje tomu, jak za pomoci jednoduchých programů (skriptů) automatizovat rutinní práci při architektonickém navrhování. Na příkladu návrhu fasády Tančícího domu je dokumentován přínos programování pro nestandardní architekturu a inspirativní praktické cvičení vysvětluje krok za krokem strukturu jednoduchého skriptu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten