S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Share of Structural Engineering in Curricula at Selected European Universities

Ing. Markéta Vavrušková, doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

The main objective of the study is to analyse the importance of Structural Engineering in university courses of Civil Engineering and Architecture. The study compares Czech Technical University with leading European universities on this criteria (percentual share of Structural Engineering in curricula, volume of ECTS credits devoted to Structural Engineering).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten