Lidé

Ing. Markéta Vavrušková, Ph.D.

odborná asistentka

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.