S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Recenze tří rodinných domů postavených v České republice hodnotí nejen domy samotné, ale snaží se je uvést do souvislostí stavění v rodinného bydlení v Čechách obecně. Mezi recenzované domy patří Dům v Hájku od Ladislava Lábuse, Dům v Pavlově od Kuba Pilař architekti a Dům v Újezdci od Svatopluka Sládečka.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten