S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Individual housing in Czech republic in european context

Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten