Výstava ateliérových prací

Anotace

Citlivý zásah do současného urbanismu panelových domů na Petřinách. Navázání na stávající zástavbu s ohleduplností. Nový standard bydlení odpovídající současnému životnímu stylu. Předzahrádky plynule propojující obytný parter domu s venkovním prostředím. Volně rostoucí vegetace oživující okolí a nové stromy doplňující pozůstalé. Místa pro setkávání na pobytových schodištích, nadzemních pavlačích, zpevněných plochách parteru a střeše. Pobytová střecha pro nové obyvatele, ale i současné obyvatele. Levitující struktura, které jemně doléhá na území a tím zdůrazňuje svoji podstatu nové hmoty uvnitř původních panelákových bloků.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Zmek