Publikace

Kapitola představuje tvorbu Jána Stempela v období 2004 až po současnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten