S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Kapitola představuje tvorbu Jána Stempela v období 2004 až po současnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten