S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Architektura individuálního bydlení v České republice (2000-2012); Architekti a jejich přístupy

Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.

Text představuje základní výčet předních autorů rodinných domů v České republice v období 2000 - 2012 a jejich realizací, včetně základního roztřídění dle autorova přístupu a společenských tendencí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten