Publikace

Architektura rodinného bydlení - témanta a přístupy v navrhování

Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.

úvodní studie o architektuře individuálního bydlení v Čechách v první dekádě po roce 2000

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten