S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Architektura rodinného bydlení - témanta a přístupy v navrhování

Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.

úvodní studie o architektuře individuálního bydlení v Čechách v první dekádě po roce 2000

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten