S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

UrbanFIT - Od kaloríí k chytrým městům

Ing. arch. Ladislava Fialka Sobková

Od roku 1900 v evropských zemích limitně klesá podíl infekčních onemocnění (např. záškrtu nebo turberkulozy), ale stoupá podíl civilizačních onemocnění. Cukrovka a kardiovaskulární choroby jsou zapříčiněny také nedostatkem pohybu na denní bázi. V rámci výzkumu v Kabinetu modelového projektování na Fakultě architektury vzniká pod vedením doc. Dr. Henriho Achtena datový zdroj, kde bude možné získat mobilitní data zvoleného vzorku populace pro další analýzu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten