Publikace

Originální pojetí dodatečného zateplení fasády II - balkóny

Ing. Jan Matička

Článek podává informaci o technickém řešení rekonstrukce balkonů bytového domu, které umožnilo nesnížit jejich užitnou plochu při současném zateplení pláště budovy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten