S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Technický provoz lázní s použitím ocelo-litinových konstrukcí v Karlových Varech

doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

Balneo-technologické provozy v lázeňských domech jsou svébytným druhem průmyslového dědictví. Lázeňská zařízení v Čechách byla tradičně na vrcholu evropského vývoje lázeňství, což dokládá technické vybavení nejvýznamnějších lázeňských objektů v Karlových Varech, Císařských a Elizabetiných lázní, které bylo zhotoveno z ocelo?litiny, moderního soudobého materiálu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten