S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Ekonomický potenciál industriálního dědictví Plzeňska

Ing. Petra Boudová

Nové přístupy k městskému urbanismu a úsilí o zachování industriálních areálů jsou založeny na konceptu komplexity a obyvatelnosti prostředí. Tyto přístupy kromě vlivu designu a struktury na život těchto oblastí objevují také ve zcela novém kontextu možnosti místních komunit a vytvářejí prostor pro jejich další vývoj více udržitelným způsobem. Výzkum je orientován na podporu nového využití a ochrany industriálního dědictví, jsou vybrány příklady adaptací průmyslového dědictví v Plzeňském regionu a hodnocen jejich potenciál pro další kreativní využití.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten