Publikace

Ekonomický potenciál industriálního dědictví Plzeňska

Ing. Petra Boudová

Nové přístupy k městskému urbanismu a úsilí o zachování industriálních areálů jsou založeny na konceptu komplexity a obyvatelnosti prostředí. Tyto přístupy kromě vlivu designu a struktury na život těchto oblastí objevují také ve zcela novém kontextu možnosti místních komunit a vytvářejí prostor pro jejich další vývoj více udržitelným způsobem. Výzkum je orientován na podporu nového využití a ochrany industriálního dědictví, jsou vybrány příklady adaptací průmyslového dědictví v Plzeňském regionu a hodnocen jejich potenciál pro další kreativní využití.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten