S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Benátky industriální

Článek mapuje konverze průmyslových staveb v Benátkách. Představuje neobvyklý pohled na Benátky, které nejsou jenom městem paláců a malebných zákoutí, ale především historicky významným centrem obchodu, na který se vázalo několik průmyslových odvětví. Ve struktuře města a na přilehlých ostrovech, zůstalo mnoho pozoruhodných reliktů průmyslové éry.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten