Publikace

Benátky industriální

Článek mapuje konverze průmyslových staveb v Benátkách. Představuje neobvyklý pohled na Benátky, které nejsou jenom městem paláců a malebných zákoutí, ale především historicky významným centrem obchodu, na který se vázalo několik průmyslových odvětví. Ve struktuře města a na přilehlých ostrovech, zůstalo mnoho pozoruhodných reliktů průmyslové éry.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten