S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Stavební kniha 2013

Mgr. Jan Zikmund, Ph.D.

Kniha se skládá z odborné a statistické části. Odborná část knihy je věnovaná konverzím průmyslových staveb. Obsahuje sérii článků, které se z různých hledisek věnují tomuto tématu. Druhou, statistickou část představuje ročenka českého stavebnictví za rok 2012.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten