Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Publikace

Kniha se skládá z odborné a statistické části. Odborná část knihy je věnovaná konverzím průmyslových staveb. Obsahuje sérii článků, které se z různých hledisek věnují tomuto tématu. Druhou, statistickou část představuje ročenka českého stavebnictví za rok 2012.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten