S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Rozdílné přístupy a zkušenosti ze zahraničí a v ČR při realizaci transformačních procesů starých (průmyslových) a těžebních regionů

Současný stav poznání v oblasti technicko-přírodní přeměny krajiny starých těžebních oblastí a její realizace je v ČR na srovnatelné úrovni jako v západoevropských zemích (Velká Británie, Francie, Německo apod.), nicméně v oblasti naplňování a realizace společensko-ekonomických transformačních procesů a jejich územního rozvoje v těchto strukturálně poškozených oblastech, zaostáváme, stejně tak i po stránce institucionální podpory. Ve srovnání s případy ze Západní Evropy jsou v ČR patrné rozdíly a nedostatky nejen v oblasti nástrojů územního rozvoje a jejich uplatňování a rozdílném legislativním prostředí, ale zejména v oblasti celkové koordinace jak finanční a institucionální podpory, tak zájmů všech aktérů v území.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten