Výstava ateliérových prací

Kostel - Pragovka

Vojtěch Zeman

Anotace

Bývalý slavný industriální areál Pragovky dnes hledá vhodné využití. Mým cílem bylo vytvořit inspirativní prostor s přebytkem přirozeného světla a s rysy vycházejícími z průmyslové architektury areálu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.