S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Hlavním principem, který umožňuje orientaci nejen osobám se zrakovým postižením, je kontrast.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten