Publikace

Hlavním principem, který umožňuje orientaci nejen osobám se zrakovým postižením, je kontrast.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten