S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

XXIII. Kongres a Valné shromáždění UIA 2008 - Turín

Ing. arch. Jaromír Hainc, Ph.D.

Základní charakteristiky a popis průběhu kongresu a valného shromáždění celosvětové obce architektů konané v italském Turíně v roce 2008.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten