S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

General Description. Doctoral Study Programme (DSP) of the Faculty of Architecture of the Czech Technical University in Prague (FA CTU)

Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D., doc. Ing. arch. Irena Fialová

Invited text in an international anthology about the problems of architectural research, education and development of the doctoral programs of european schools of architecture.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten