S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

„Ekologie a architektura“ je o současných trendech „zelené“ architektury, o změnách klimatu a jeho příčinách a o provázanosti architektury s ekologií, ekonomií a sociologií. Nezapomíná na historický kontext propojení vývoje architektury se snahou mezinárodního společenství o udržitelný rozvoj dnešního globalizovaného světa. Přemýšlí o komplexním životním cyklu staveb, obnovitelných stavebních materiálech i zdrojích energie a o souladu architektury s přírodou.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten