S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Přírodní materiály : historie nebo naděje?

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

Použitím přírodních stavebních materiálů můžeme docílit stavby s relativně nízkou spotřebou primární energie a s minimálním dopadem na životní prostředí. Zároveň přírodní materiály přirozeně vyjadřují proces stárnutí a faktor času vytváří další kvalitu architektonizovaného prostoru. Renesance přírodních materiálů v architektuře je jedna z cest, jak dojít od odhmotněné architektury bez významu k mnohosmyslového prožitku z architektonického prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten