Publikace

Přírodní materiály : historie nebo naděje?

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

Použitím přírodních stavebních materiálů můžeme docílit stavby s relativně nízkou spotřebou primární energie a s minimálním dopadem na životní prostředí. Zároveň přírodní materiály přirozeně vyjadřují proces stárnutí a faktor času vytváří další kvalitu architektonizovaného prostoru. Renesance přírodních materiálů v architektuře je jedna z cest, jak dojít od odhmotněné architektury bez významu k mnohosmyslového prožitku z architektonického prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.