S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Architektonický návrh AIR House a jeho vývoj

Ing. arch. Martin Čeněk, Ph.D.

Tým ČVUT pro soutěž Solar Decathlon 2013 navrhl a realizoval projekt s názvem AIR House, postavený ve své finální podobě na principu „domu v domě“. Vítězstvím v kategorii Architektura a druhým místem v disciplíně Technika vzbudil poměrně jednoznačný dojem, že se podařilo docílit integrálního – tedy holistického – návrhu a v řešení stavby propojit architektonické pojetí stavby s technikou, energetickým konceptem i dalšími obory. Bylo tomu skutečně tak? Jak probíhal vývoj návrhu AIR House a jak se dařila spolupráce týmu? Jak ovlivňuje architektonické řešení úspěšnost ostatních disciplín?

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten