Publikace

Znovuobjevení urbanismu

Ing. arch. Martin Čeněk, Ph.D.

Recenze přednášky rakouského architekta Petera Lorenze na FA ČVUT, konané 31.10.2011.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten