S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Znovuobjevení urbanismu

Ing. arch. Martin Čeněk, Ph.D.

Recenze přednášky rakouského architekta Petera Lorenze na FA ČVUT, konané 31.10.2011.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten