Publikace

Stefanie Reuss: Vysoký komfort, nízký dopad - od budov k městům

Ing. arch. Martin Čeněk, Ph.D.

Stefanie Reuss a Transsolar a jejich přístup k technickému řešení udržitelného stavění.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten