Publikace

Kniha Cradle to Cradle je manifestem názorů na udržitelný rozvoj lidstva, jeho technologií, výroby i stavění.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten