S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Kam kráčí francouzský urbanismus? Plánování a realizace velkých projektů s účastí privátních developerů

Ing. arch. Milan Macoun

Článek je věnován změnám řízení velkých francouzských projektů v době postupující liberalizace městského developmentu. Transformace metod investování nemovitostí a proměna pozic klíčových aktérů výstavby měst vede k novým postupům řízení velkých projektů a projevuje se i na urbanistické formě, jejíž novou podobou je takzvaný „makroblok“. Tento vývoj je dokumentován na třech projektech Paris-Rive-Gauche, Lyon Confluence a Ile-Seguin - Rives de Seine v Boulogne-Billancourt.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten