S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Podpora výstavby vícepodlažních masivních dřevostaveb - Technologie CLT

Ing. arch. Marek Pavlas, Ph.D.

Technologie CLT se ukazuje jako efektivní především v porovnání s jinými materiálovými variantami. Můžeme to doložit na příkladu nedávno realizované budovy Murray Grove tower v Londýně. Jde o devítipodlažní stavbu, jejíž nosná konstrukce je tvořena převážně z CLT komponentů. Budova byla navržena ve dvou materiálových variantách - železobetonový monolitický skelet a dřevěná masivní konstrukce. Použití železobetonové konstrukce by znamenalo spotřebu 950m3 betonu a 120 tun oceli. Dřevěná konstrukce vyžadovala použití 910m3 surového dřeva.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten