Publikace

Rozhovor s Ondřejem Císlerem

doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.

Rozhovor o architektuře a její významu s teoretičkou Janou Tichou.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.