S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Česká architektura a její pestrost?

doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Recenze ročenky české architektury 2015-2016 srovnává publikaci s předchozími třemi ročníky a konstatuje vzrůstající typologickou pestrost a větší podíl tvorby na pomezí architektury a volného umění.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten