Publikace

Česká architektura a její pestrost?

PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Recenze ročenky české architektury 2015-2016 srovnává publikaci s předchozími třemi ročníky a konstatuje vzrůstající typologickou pestrost a větší podíl tvorby na pomezí architektury a volného umění.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten