S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Family House in Lipence by Petr Hájek Architekti is interpreted as an original spatial concept of a compect house bulit in mature garden with minumim interventions to the existing vegetation.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten