S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Lokální architektura v globalizovaném světě

doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Tématem práce je stanovení a interpretace hlavních tendencí architektonické tvorby na území České republiky po roce 1989. Práce sestává ze dvou vzájemně komplementárních částí: první část představuje chronologický přehled hlavních trendů, jak se projevovaly v architektonické produkci na území ČR ve sledovaném období, a druhá část obsahuje 12 esejů o jednotlivých významných stavbách.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten