S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Rem Koolhaas: Texty.

doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Editorský výbor z textů Rema Koolhaase z let 1993-2001, který vychází poprvé v českém jazyce.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten