Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Publikace

Rem Koolhaas: Texty.

PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Editorský výbor z textů Rema Koolhaase z let 1993-2001, který vychází poprvé v českém jazyce.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten